25 Жел 2011 ... «Ескі дін молдалары кай дінде болса да, жаратылыс жолынын сырына шоркактыгынан бул туралы аныктап уктыра алмаган» деп ...

  www.proza.ru

бередц. Мысалы: казактьщ тэщр! деген сезь Монгол тшнде: аспан ...... Осыныц барлыгы да гулама галымныц карапайымдылыгын, оз кпне деген ...... кыр-сырын бакылап ость Муса экес1 ашкан ауыл мектеошде сауатын ашты.

  library.psu.kz

Аспан тYCтi квг!н де, ...... улкен рел аткарганын соныц 1ш1нд1 б1зд1ц улы гулама адамдарымыз, содан ...... бул шыгарма кундылыгын, кыры мен сырын ескелец урпакка сщ1ру ...... бeйнeсiн керкем туынды аркылы шынайы ашкан.

  kaznpu.kz

4 Шіл 2013 ... Менін пайымдауымша, казіргі адамзаттын ашкан улы жаналыгы, ..... «Жер бетiндегi гулама данышпандар аспандагы жулдыздарга ...

  www.proza.ru

2 Қаң 2012 ... Ол ел iшiндегi келенсiз iстердiн, тенсiздiктiн сырын тусiндiруге талпынады. Кедей-кепшiк, алсiздерге камкор болу камын ойлайды.

  www.proza.ru

Аспан ғылымы деп сөз етуім менің бүгінгі ғылыми жұмысымда осы аспан ғылымын біздің, қазақ халқының ауыз әдебиетімен байланысын

  zhauap.kz

Аспан сырын ашқан ғұламалардың бірі-Мұхтьар Мағауин.Ол аспан туралы бар білген 1 параққа тізбектеп отырған.Ол бір күні өзінің білгенін халыққа айтады.Сол себепті халық оны аспан сырын ашқан ғұлама ғалым деп атайды.

  i-otvet.ru

«Аспан сырын ашкан гуламалар» такырыбына Шагын ойтолгау жазу. Талаптар: соз саны-170-200соз.

  pomogajka.com

Ответов: 3 на вопрос Аспан сырын ашкан гуламалар шагын ойтолгау соз саны 170 200 соз - ответ на yznay.com.

  yznay.com

Аспан сырын ашкан гуламалар 170-200 соз болу керек.

  yznay.com

Аспан сырын ашқан ғұламалардың бірі-Мұхтьар Мағауин.Ол аспан туралы бар білген 1 параққа тізбектеп отырған.Ол бір күні өзінің білгенін халыққа айтады.Сол себепті халық оны аспан сырын ашқан ғұлама ғалым деп атайды.

  istinaved.ru

Похожие вопросы. Аспан сырын ашкан ғалымдар 170соз эссе.

  z-otvet.ru

«Аспан сырын ашкан гуламалар» такырыбына Шагын ойтолгау жазу.

  a-otvet.ru

Аспан сырын ашкан гуламалар. Попроси больше объяснений.

  znanija.com

Похожие запросы:

аспан синоним
. түркістан қаласының ертедегі атауы. а) фараб в) отырар с) ақмешіт д) шабғар е) ақмола 2. ұлттық валютамыз айналымға енгізілген жылды белгілеңіз. а) 1991 жылы 16 желтоқсан в) 1990 жылы 25 қазан с) 1992 жылы 4 маусым д) 1993 жылы 15 қараша е) 1995 жылы 30 тамыз 3. ту бетіндегі киелі шамшырақты білдіретін бейнені табыңыз. а) ұлттық өрнек в) аспан түстес ашық көк с) алтын күн д) бүрк
7. заттың дәмін білдіретін сөзді атаңыз. а) алыс ә) ақылды б) тәтті 8. сын есімді табыңыз. а) доп. ә) аспан. в) сары 9. сын есім болмайтын сөзді табыңыз. а) көз. ә) ұзын. б) кең. 10.зат есімнен сын есім жасап тұрған жұрнақты табыңыз. а) кішкене төбешік. ә) малды ауыл. б) биіктеу адам.
аспан кун жулдыз жайлы жумбактар
емтихан 1билет жаратылыстану жұлдызды аспан
заттык сапасын, сынын, - £■ . ■ i 01лд1г ficih, tycih, келемт 6inflipetiri сездерд! сын ecim дейм1з. сын ecimhin турлерт заттык tycih, турж 61лд1рет1н сын еамдер: он (навоз), йен (аспан), жасыл (швп) жене т. 6.; заттык келемт, сынын бшд|ретт сын еамдер: 6и/к (уй), тар (6влме) жэне т. б.,- заттык сапасын, силатын бтд1ренн сын ес1мдер: жансы (свз), бузын (бала) жэне т. б.: заттык дэм1н, nicih 6inflipetih сын еамдер: ащы (таман). нышныл (шырын) жэне т. 6.; затка, кимыл-эрекетке, мезпл-мекенге катысты сынды бтд|рет1н сын ecimflep: тосты (жер), бш>мд/ (онушы), жазвы (демалыс) жэне т. 6.
микробиология ғылымы ашкан галым
орталык казакстандағы мыс кен орнын ашкан
ответ на вопрос дара сын есімді тіркесті табыңыз а)өткер көзді адам в)аппақ қар с)киім тазаланды д)көгілдір аспан е)теп-тегіс жол
тест 1 - нұсқа 1. тұйық және бітеу буындары бар сөзді көрсетіңіз. а) ғарыш. в) күн. с) кеше. д) ай. е) аспан. 2. сын есімді табыңыз. а) доп. в) аспан. с) қарлығаш. д) көрпе. е) қызыл. 3. күрделі зат есімді анықтаңыз. а) азық-түлік. в) тағамдар. с) нан. д) сушы. е) аспаз 4. дауысты дыбыстардың жақтың қатысына қарай жіктелетін түрлерін көрсетіңіз. а) жуан, жіңішке в) еріндік, езулік с) ұяң, қатаң д) ашық, қысаң е) үнді, жуан 5.’’ұрлықтың түбі қорлық-ты ’’ өлеңінің авторы а) алмажан азаматқызы в)қашаған күржіманұлы с) майлықожа сұлтанқожаұлы д) мұрат мөңкеұлы е) шортанбай қанайұлы 6. ашық дауысты дыбыстарды көрсетіңіз. а) а, ұ,ү в) у, и, і с) у, і, ы д) а, о, е е) е, ө, й

Новости Науки: